“มหานครสีเขียว” โจทย์ผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป

“มหานครสีเขียว” คือ 1 ในเป้าหมายของคนกรุงเทพฯ ที่วาดหวังไว้ กับผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป !

.

พื้นที่สีเขียว 9 ตร.ม./คน – เข้าถึงได้ง่าย – ต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามแข็งแรง คือ การบ้านของทั้งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จะต้องค้นหา พ่อเมืองที่มีศักยภาพเหมาะสม

.

Explainer กับ ‘พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า’ เปิดแผนพัฒนากรุงเทพฯ 20 ปี กับตัวชี้วัดการมีพื้นที่สีเขียว เรามาถึงจุดไหน ? และช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน กรุงเทพฯ จะไปต่ออย่างไรกับเรื่องนี้ ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม