สวน (สนุก) สาธารณะ ความสุขง่าย ๆ ทั้งครอบครัว

‘สวนสาธารณะ’ ไม่ได้มีคุณค่าเป็นแค่พื้นที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เท่านั้น ในเวลานี้ยังมีความต้องการทำให้สวนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่มากกว่าการเป็นพื้นที่สีเขียว

.

แล้วสวนสาธารณะ เป็นอะไรได้อีกบ้าง ?

.

The Active ชวนทุกครอบครัว ไปสัมผัสความสนุกสนาน กิจกรรมสร้างสรรค์ ภายในพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตร ของ “Happy Garden” สวน(สนุก) สาธารณะ เสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติของผู้คน พูดคุยกับกลุ่ม Bangkok Street Performer ศิลปินเปิดหมวก ที่ขับเคลื่อนร่วมกับ กทม. สร้างพื้นที่สุขภาวะทางจิตให้กับคนทุกช่วงวัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา