Bike Sharing ปั่นลดปล่อยคาร์บอน

“ต้องการเชื่อม 1 กิโลเมตรแรกจากบ้าน ไปรถสาธารณะ และ 1 กิโลเมตรสุดท้ายไปถึงโรงเรียนหรือ ออฟฟิศ” คือเป้าหมายหลักของโครงการ “Bike Sharing” โดย สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะแบบ “รัฐออกแบบ…เอกชนลงทุน”

จัดบริการ “จักรยานให้เช่า” นำร่อง 700 คัน กทม.ชั้นใน ใช้ฟรี 1 ชั่วโมง ผ่าน 3 แอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวเลือกแทนการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือ แท็กซี่ ที่มองว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจร และลดการปล่อยคาร์บอนในเขตเมือง

The Active ชวนทุกคนลองปั่นไปพร้อม กับ รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. และร่วมพูดคุยแนวทางพัฒนา กทม. สู่เมืองแห่งการปั่นไปด้วยกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม