“ฝุ่นพิษ” มองไม่เห็น ไม่ใช่หมดไป

Active Talk (23 ก.พ. 2566)

ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาต่ำกว่ามาตรฐาน เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ ในหลายพื้นที่ เป็นสิ่งสะท้อนว่า “ฝุ่นพิษ” ยังไม่ได้หายไปไหน แล้วการแก้ปัญหาที่ผ่านมาสำเร็จผลแค่ไหน ?


งานวิจัยนำค่าฝุ่นเฉลี่ย ของปี 2565 มาคำนวณจะพบว่า คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่ จำนวน 1,224.77 มวน!


ชวนมองความสำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด สู่กลไกกฎหมายแก้ปัญหาฝุ่น กับ

‘ศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์’ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และ นิตยา กีรติเสริมสิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์