ธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ ส่วนร่วมชุมชน ดูแลป่าลดฝุ่น หมอกควัน

“แก้ปัญหาฝุ่นพิษ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์” 1 ใน 23 วาระร่วมตาม MOU จัดตั้งรัฐบาล คือสิ่งที่ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ เพราะไม่ใช่แค่ผลกระทบด้านสุขภาพ แต่ยังกระทบการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

.

นอกจากนโยบายภาครัฐที่ต้องวางแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ตอนนี้เริ่มมีภาคธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ ใส่ใจ สร้างส่วนร่วมชุมชนลดหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5

.

The Active ชวนดูแนวทางการขับเคลื่อนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา