โรงพยาบาลสู้ฝุ่น ปกป้องเด็ก

ทารกหลังคลอดที่เกิดในภาคเหนือ ซึ่งเต็มไปที่ฝุ่นควันเวลานี้ หมอและพยาบาล กำลังอย่างเต็มที่ เพื่อให้พวกเขาได้หายใจในอากาศที่บริสุทธิ์ในวันแรกที่เกิดมา

.

The Active ติดตามความพยายามในการปรับตัวสู้ฝุ่นของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่กดค่าฝุ่นจากภายนอก 500 มคก./ ลบ.ม. ให้เหลือต่ำกว่า 60 มคก./ ลบ.ม. ซึ่งกุมารแพทย์ก็บอกว่า ยังไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา