เยาวชนชาติพันธุ์ พลังสร้างสรรค์พัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคม

“เราเท่โดยสายเลือดนะ ภูมิใจที่แตกต่างอย่างโดดเด่น พร้อมบอกทุกคนเสมอว่าเราเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง “

.

“นกเอี้ยง” จารุวรรณ เมืองแก่น เยาวชนกะเหรี่ยงโผล่ว จ.สุพรรณบุรี ตัดสินใจทิ้งงานในเมือง กลับบ้านสานต่อวิถีชาวกะเหรี่ยง พร้อมสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิต บนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรมสู่สังคม ที่สร้างการยอมรับ ลดอคติ และเห็นคุณค่าศักยภาพแห่งวิถีชาติพันธุ์

.

ชวนติดตามเรียนรู้พลังของเยาวชนชาติพันธุ์ ใน #วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา