5 รูปธรรมราชภัฏท้องถิ่น

หนึ่งในข้อเสนอที่จะสร้างความแตกต่างให้กับ ม.ราชภัฎ ได้ คือ การยกระดับคุณภาพสถาบันราชภัฎ เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เชื่อมโยงกับชุมชน

ซึ่งข้อเสนอมาจาก รศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์ประจำ ม.ราชภัฎลำปาง ที่เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับงบประมาณ และการกระจายอำนาจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active