ปกครองรวมศูนย์ ถ่วงความเจริญลงล่าง

เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่า ทำไม Cruise Terminal หรือ ท่าเรือน้ำลึกรองรับเรือสำราญ ไม่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ทั้งที่เป็นความต้องการจากคนหลายภาคส่วนในพื้นที่

ท่ามกลางเสียงสะท้อนที่วนกลับไปตั้งคำถามกับรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์ ที่อาจเป็นอุปสรรคถ่วงรั้งความเจริญของพื้นที่ ไปจนถึงรูปแบบการบริหารงานจากส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคที่ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเริ่มต้นมองหาแนวทางกระจายอำนาจที่ดูจะตอบโจย์ ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม