“ขอนแก่น” เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่าง

“ถ้าต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเมือง มันจะติดเรื่องการคมนาคม ซึ่งเป็นตัวปัญหาที่สุด”

ขอนแก่นโมเดลจัดทำรถไฟฟ้ารอบเมืองขอนแก่น โดยเจ้าของคือ “รัฐ” แต่อยู่ในรูปของเอกชน และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน แก้ปัญหาเมือง 3 เด้ง เศรษฐกิจเมืองดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และลดปัญหาความยากจน

ชวนพูดคุยกัน จากวันที่ขอนแก่นเริ่มมีความฝัน และตอนนี้เริ่มเดินด้วยตัวเอง จนมีสิทธิพัฒนาเมืองโดยไม่ต้องรอรัฐ กับ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง บ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม