ท้องถิ่นเข้มแข็ง นายกฯ ขบถ พลิกโฉม ‘ยะลา’

ถ้าทำให้ 76 จังหวัดเข้มแข็งได้ อะไร ? จะเกิดขึ้น…คำถามนี้คงไม่ยากที่จะตอบ หากเทียบกับรูปธรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับเมืองยะลา

.

“อำนาจท้องถิ่น” ถูกล็อก! “ความกล้า” คิดนอกกรอบ จึงเป็นเพียงไม่กี่หนทางที่ “นายกฯ อ๋า” – พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ แห่งเทศบาลนครยะลา แสดงให้เห็น ผ่าน “ภาวะผู้นำ” ในช่วงเวลาที่ต้องเดินหน้าชดเชยโอกาสให้กับคนยะลา ที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

.

การบริหารเมือง จนนำไปสู่ “นวัตกรรม” สร้างความสุขให้ผู้คนกินดี อยู่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอคอยโอกาสจากส่วนกลาง สิ่งนี้จะทำให้ผู้คนที่ยะลา ฝันถึง “สันติภาพ” ชายแดนใต้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่

.

ติดตามใน มหานครวิพากษ์ ท้องถิ่นขอ “จัดการตนเอง” EP.9 ท้องถิ่นเข้มแข็ง นายกฯ ขบถ พลิกโฉม ‘ยะลา’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม