“สิทธิชุมชน” เสียสละแลกการพัฒนา ?

ไทยมีรัฐธรรมนูญที่รับรองเรื่องสิทธิชุมชนเป็นครั้งแรกมาตั้งแต่ปี 2540 แต่กลับพบว่า หลายกรณีการรับรองสิทธิชุมชนยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ

หลายชุมชนต้องเสียสละให้กับการพัฒนา ขณะที่พวกเขากลับต้องสูญเสียในโอกาส

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active