คุณค่าในตัวเอง “Self Concept” ที่โรงเรียนไม่สอน ?

ทำไม ? เด็ก เยาวชน จึงก่อความรุนแรง แสดงพลังในที่มืด จนกลายเป็นปรากฎการณ์ นำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคม ว่าใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องเหล่านี้

.

“ก่อการครู” ถอดรหัส ความรุนแรงที่เกิดจากน้ำมือเด็ก เยาวชน พบเหตุผลสำคัญ มาจากการไม่เห็นคุณค่า และมองหาความสุขในตัวเองไม่เจอ

.

“Self Concept” ทำอย่างไรให้เจอ “ตัวเอง” และ “ความสุข” บทบาทของ “ครู” จึงถูกคาดหวัง ช่วยสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เยาวชน แนวคิดนี้สำคัญแค่ไหน The Active ชวนหาคำตอบการเชื่อมโยงพัฒนาการเด็กในทางจิตวิทยา พร้อมด้วยการสร้างคุณค่าในตัวเอง กับ “ครูแจง – ศิริพร ทุมสิงห์” ครูแนะแนว โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา