ความยุติธรรม ที่ชาวเลรอคอย

ชาวเล 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ยังคงประสบกับปัญหาหลายด้านในการดำรงชีวิต

.

ทั้งเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค การเข้าถึงสวัสดิการ และการถูกจำกัดพื้นที่วัฒนธรรม แม้จะใช้เวลาเรียกร้อง ทวงถามความยุติธรรม มาหลายรัฐบาล แต่ชาวเลยังรู้สึกว่าปัญหาในพื้นที่ของพวกเขาในวันนี้ยังไม่คลี่คลาย

.

The Active ชวนฟังเสียงตัวแทนชาวเลว่าความยุติธรรมที่พวกเขาต้องการคืออะไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา