คนจนมีสิทธิได้หรือยัง

เกือบ 30 ปีที่สมัชชาคนจนต่อสู้เรียกร้องสิทธิเรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาด้านแรงงาน และปัญหาอีกมากมายที่ยังคงรอรับการแก้ไข

.

สมปอง เวียงจันทร์ นักสู้แห่งเขื่อนปากมูล แกนนำรุ่นบุกเบิกของสมัชชาคนจน ยังคงยืนหยัดเรียกร้องและส่งต่อบทเรียนให้กับนักเคลื่อนไหวรุ่นหลัง

.

ไพฑูรย์ สร้อยสด เป็นตัวแทนสมัชชาคนจนอีกรุ่น ที่เรียกร้องให้ปัญหาของคนจนต้องถูกแก้ไขเสียที . The Active ชวนฟังเสียงของสมัชชาคนจนสองรุ่นในวันที่ก้าวสู่รัฐบาลใหม่ คนจนมีสิทธิได้หรือยัง ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา