Kidder Forest ชาวนามหานคร

ชวนเด็กน้อย จูงมือผู้ปกครอง สัมผัสดิน ลงแปลงเกษตร ทดลองสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อสนามเด็กเล่น ไม่ใช่พื้นที่เล่น ๆ อีกต่อไป… Kidder Forest สนามเด็กเล่นคนเมือง

Author

Alternative Text

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม