โมเดล เมืองลูกหลวงแก้วิกฤต

หลังการติดตามที่ดิน 270 ไร่ ย่านหนองจอก

.

โดยถูกปรับให้เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติ อาสาชาวนามหานคร” และ “บริษัท อาสาชาวนามหานคร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เผยถึงแนวทางการขยายผลแนวทางเดียวกันไปใน 16 เมืองทั่วประเทศ โดยเรียกว่านี่เป็น “โมเดล เมืองลูกหลวง-แก้วิกฤต”

.

The Active พูดคุยเรื่องนี้กับ อ.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา