พลิกชีวิตอดีตนักโทษ ด้วย โคก หนอง นา

หลังถูกจองจำ…ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสและอาชีพที่มั่นคง แม้จะได้รับอิสรภาพ กลไกติดตามดูชีวิตพวกเขาจึงมีความสำคัญ . ชวนดูตัวอย่างความร่วมมือของวัด และ เรือนจำ สานฝันนักโทษปรับพื้นที่ในวัดสร้างโคก หนอง นา โมเดล . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน