โคก หนอง นา : ความหวังหลังคืนอิสรภาพ

เปิดเรือนจำกลางชลบุรี ปรับที่ดินทำว่างเปล่าทำ โคก หนอง นา และยกระดับฐานอาชีพที่หลากหลาย สร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังวิธีคิดพึ่งพาตัวเองหลังคืนสู่อิสรภาพ แก้ปัญหาคนล้นคุกอย่างยั่งยืน . 📌 ชมทาง Facebook : The Active 📌 ติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่ https://theactive.net/​

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย