ค่าแรง (ขั้นต่ำ) จ่ายแค่ไหนถึง รอด!

Active Talk (22 ธ.ค.2565)

ข้าวของแพง ค่าแรงไม่พอกิน สารพัดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นกระทบต่อชีวิตและเงินในกระเป๋าของประชาชนส่วนใหญ่

เมื่อราคาสินค้ากับรายได้สวนทางกัน จึงไม่แปลกที่นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองจะมุ่งไปที่ค่าแรงขั้นต่ำ

สะท้อนการขึ้นค่าแรงแบบไหน? ถึงจะเหมาะสมกับประเทศไทย พูดคุยกับ “รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี” |อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ “ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์” |นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน