ขึ้นค่าแรง 400 บาทผลกระทบ และ ทางออก

รัฐบาลเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

.

มีหลายฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบจะเพิ่มขึ้นอีก

.

นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันป๋วยฯ มองการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แม้ช่วยเพิ่มรายได้แรงงานในระยะสั้น แต่ไม่สามารถแก้ในระยะยาวได้ เพราะมีไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้าง

.

แนะรัฐบาลส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะลูกจ้างให้มีฝีมือดี ดึงดูดต่างชาติลงทุน เพื่อให้มีนวัตกรรมและงานที่มูลค่าสูง

Author

AUTHOR

ธีรวัฒน์ หวังธิติธีรกุล

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา