ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ใครได้ประโยชน์

การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทำของแพง เงินเฟ้อ หนักสุดคืออาจทำเศรษฐกิจพัง จริงหรือ !

.

The Active สัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์อธิบายปรากฎการณ์ของข้อถกเถียงเหล่านี้ หลังกระแสการขึ้นค่าแรงดังขึ้นอีกครั้ง “ค่าแรงคือต้นทุน” แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากโดยเฉพาะในกลุ่มทุนใหญ่ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจของไทย “ทุนผูกขาด” เบื้องหลังที่ทำต้นทุนแพงแต่ไร้คำอธิบาย และหากจะขึ้นค่าแรงจริง ๆ ใครกันแน่ ! ที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา