คนท้องถิ่น…ขอจัดการตนเอง

แม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่ชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลครั้งนี้ ชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า มองว่า ทำให้เส้นทางการกระจายอำนาจเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 บังคับใช้

จุดเด่นของ ‘จังหวัดจัดการตนเอง’ คือเปิดทางให้ประชาชนสามารถเข้ามากำหนดชะตาชีวิตตัวเอง กำหนดอนาคตตัวเอง กำหนดนโยบายด้วยตนเอง ทำให้การแก้ปัญหาตรงจุด ตรงความต้องการ เมื่อท้องถิ่นเจริญ ประเทศก็เจริญ

ส่วนการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ ต้องทำควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้าง และเริ่มจากการทำประชามติ โดยภาคประชาชนที่มีความพร้อมที่สุดนอกจาก กทม. ก็คือ ‘เชียงใหม่’

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธนพล บางยี่ขัน

นักข่าวรุ่นเก่าที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ เชื่อมั่นในพลังของข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม