เดินหน้า “สันติภาพ” ชายแดนใต้ ใคร ? ต้องมี “ส่วนร่วม”

การ “มีส่วนร่วม” คือหนึ่งในกระบวนการตั้งต้นที่หลายฝ่ายเชื่อว่า เป็นทางออกนำไปสู่การยุติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ หากสามารถทำให้เกิดพื้นที่ “รับฟัง” กันอย่างเปิดใจ เปิดกว้างอีกครั้ง

.

ใคร ? ต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเดินไปให้ถึงภาพฝันของการสร้าง “สันติภาพ” ได้จริง

.

The Active ชวนค้นหาคำตอบนี้กับ “พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา” ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา