ตะลอนสวนผักคนเมืองเชียงใหม่

เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นสวนผักกลางเมือง ‘สวนผักคนเมืองเชียงใหม่’

.

ต้นแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ให้คุณค่าทั้งในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การจ้างงานชุมชน และพื้นที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ยังเตรียมสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อขยายแปลงผักให้กระจายตัวอยู่ในทุกชุมชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา