ประชาธิปไตยในห้องเรียน

เข้าใจปรากฏการณ์ ทำไม? เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ปรากฏกาย ประกาศขอปลดแอก

The Active คุยกับ ครูพล – อรรถพล ประภาสโนบล ผู้ก่อตั้ง “กลุ่มพลเรียน” ที่เชื่อว่าหากมี “ห้องเรียนล้ำเส้น” จะแก้ไขเรื่องนี้ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้