Relearn Festival : เรียนเล่นจนได้รู้

“เพราะเมืองทั้งเมือง คือ ห้องเรียนของเด็ก”

อย่าปล่อยให้สมองของเด็กถูกปิดกั้นด้วยห้องเรียนทึบ ๆ เพราะพวกเขามีศักยภาพมากกว่านั้น ปล่อยให้มือเขาได้สัมผัส ให้สองเท้าได้วิ่งเล่น ให้สายตาได้มองเห็นความงาม และอย่าปล่อยให้คำถามของเด็กไร้ซึ่งคำตอบ

โจทย์สำคัญคือ ผู้ใหญ่จะทำอย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้ และอยู่อาศัยในเมืองที่ปลอดภัย เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตมาอย่างมีความสุข แข็งแรง และแข็งขัน พร้อมพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น

ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว สสส. ชวนทุกคนร่วม Relearn และเริ่มต้นกันใหม่ไปพร้อมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม