อ่าน “อนาคตกรุงเทพฯ” ผ่าน นโยบายว่าที่ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง

“กรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” วลีขายฝันที่อาจเกิดขึ้นได้จริง หากมี “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ที่ดี

.

ในโอกาสเริ่มนับถอยหลังเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ “สิทธิและเสียง” ของทุกคนจึงสำคัญ

.

“พรีน” พิชญาพร โพธิ์สง่า ชวนส่องนโยบายว่าที่ผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. มาดูกันว่าคนไหน โดนใจคุณ !

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม