โอกาส และทางเลือก “พัฒนาสถานีหัวลำโพง”

“ที่ผ่านมาเราพูดกันแต่ว่าสถานีหัวลำโพงจะปิดหรือไม่ปิด จะอนุรักษ์หรือพัฒนาเชิงพาณิชย์ ทั้งที่จริง ๆ แล้วเรามีทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่มากกว่านี้”

.

The Active คุยกับ รศ.พนิต ภู่จินดา นายกสมาคมนักผังเมืองไทย ถึงอนาคตของสถานีหัวลำโพง เพื่อการพัฒนาให้ได้ประโยชน์ครบมิติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้