ตั้งสติรับปีใหม่

ใช้เหตุผลในการถกเถียง เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ทางการเมือง บนหลักเมตตาธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม…
.
ธรรมะรับปีใหม่ 2564 โดย ‘พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ’ พระนักสื่อสารทางสังคมและการเมือง เพราะโลกและธรรมสัมพันธ์กัน

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/QuTc9Wg7-R4
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย