10 ปี Big Trees Project

“เราจะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในพระนครได้อย่างไร?” คำพูดจากอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สู่งานอนุรักษ์ของกลุ่ม Big Trees Project
.

คุยกับ ‘สันติ โอภาสปกรณ์กิจ’ และ ‘อุ๊-ช่อผกา วิริยานนท์’ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง ถึงแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโอกาสครบ 10 ปี Big Trees Project

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/KjsASC1V3YU
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้