กำจัดขยะ คือ กิจของสงฆ์

พระไตรปิฎกบัญญัติ “ถ้าพระสงฆ์ไม่ทำความสะอาด ไม่กำจัดขยะ = ผิดวินัยสงฆ์” วัดจึงควรเป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อชวนสังคมหาวิธีกำจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
The Active กราบนมัสการ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ พูดคุยถึงบทบาทผู้นำสงฆ์ด้านการกำจัดขยะ และพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/MxK035hzrlI
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้