โมเดลลันตา จัดการ “ขยะติดเกาะ”สู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน(14 มิ.ย.67) I ตรงประเด็น

หนึ่งโจทย์สำคัญที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหาของการท่องเที่ยวเกาะ คือ “ปัญหาขยะ” อย่างที่เกาะลันตา ก็มีปัญหาจากปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งจากชุมชน สถานประกอบการ ตลาด หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีมากถึง 40 ตันต่อวัน ส่วนมากจะเป็นวัสดุอินทรีย์ หรือ ขยะเศษอาหารถึงเกือบร้อยละ 50 ซึ่งปริมาณก็จะมากน้อยตามปริมาณนักท่องเที่ยวและยังมีขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้กำจัดสะสมอีกกว่า 45,000 ตัน ล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการขยะแบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่เน้นการลดขยะต้นทาง การใช้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลองไปดูกัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active