“ศาสนบุคคลเสื่อม (ไม่) สะเทือนธรรม”

สังคมไทยรู้สึกอย่างไร ? กับข่าวฉาวในแวดวงผ้าเหลือง ที่มีให้เห็นไม่เว้นแต่ละวัน นี่ยังไม่นับปรากฎการณ์ บุคคลอ้างตัวเป็นผู้วิเศษ กลับชาติมาเกิด อ้างบรรลุธรรม รักษาโรค สื่อจิตถึงพระพุทธเจ้า!

.

เกิดอะไรขึ้น ? กับพุทธศาสนา วิกฤตนี้จะถึงขั้นทำผู้คนหมดศรัทธา ถึงคราวยุคเสื่อมของศาสนาหรือไม่ ?

.

ในโอกาสวันวิสาขบูชา The Active รวบรวมหลากหลายแง่มุม ที่สังคมกำลังตั้งคำถามกับวงการสงฆ์ไทย แล้วชวนเปิดหลักคิด ให้คำตอบโดย ‘พระไพศาล วิสาโล’ เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ… ทำอย่างไร ? ชาวพุทธ และคนในสังคม จะเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และทำให้พุทธศาสนา ยังคงตั้งมั่นอยู่ได้บน ‘ศรัทธา’

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา