100 พันธุ์พืชสวนครัว – 100 ปีต้นยางนา (ณ เชียงใหม่)

100 พันธุ์พืชผักสวนครัว ในสวนผักชุมชน
100 ปี ต้นยางนา บน ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
กับคนเชียงใหม่กว่า 100 คน ที่กำลังเคลื่อนเชียงใหม่ ให้เป็น “เมืองสีเขียว”
ชมพร้อมกัน กับ พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active – On The Road

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/9tSLk8J6tgY
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้