ปฏิบัติการสร้างสวนกลางเมือง

เมืองเชียงใหม่กำลังจะเปลี่ยนไป! ด้วยคณะก่อการสวนผักคนเมือง ปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุณภาพให้ได้ 7.44 ตร.กม. เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีของเมืองเชียงใหม่

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/6coXkrfk9Q0
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้