ถอดรหัส โหล่งฮิมคาว ต้นแบบการจัดการตนเองของชุมชน

โหล่งฮิมคาว กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายชุมชนลุกขึ้นมาค้นหาจุดแข็งและต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็น ‘ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ในรูปแบบของตนเอง

.

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานชุมชน ฯ มองว่า จุดสำคัญคือชุมชนจะต้องจัดการตนเองได้ กำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ ชุมชนรู้ปัญหาของตัวเองดีสุด รู้จักคนในชุมชนตัวเองดีที่สุด รู้จักศักยภาพและข้อจำกัด รู้ว่าจะเดินไปยังไง ตรงนี้น่าจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดี  ซึ่งการกระจายอำนาจช่วยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้

.

การพัฒนาแบบเชียงใหม่ของเราก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกรุงเทพฯ เติบโตบนฐานศักยภาพ  ต้นทุน ของท้องถิ่นที่เติบโตไปพร้อมกัน หากท้องถิ่นทุกที่เติบโตรากฐานแข็งแรง ในที่สุดสังคมเราก็เข้มแข็งทำให้ยืนอยู่ย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีในเวทีโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธนพล บางยี่ขัน

นักข่าวรุ่นเก่าที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ เชื่อมั่นในพลังของข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา