240 วัน พ.ร.บ.อุทยานฯ ขีดเส้น คนกับป่า

240 วัน สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตอุทยาน ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานฯ ปี 2562 พิสูจน์สิทธิ์ “คนอยู่กับป่า” แก้ปัญหาขัดแย้งจริงหรือไม่ ฟัง 2 มุมต่าง “รศ.ธนพร ศรียากูล” และ “ประยงค์ ดอกลำใย”

Author

Alternative Text

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น เชียร์แมนยู มีลูกเล็กชื่อคีน-คีพ แต่ไม่เคยวีนใคร