“ก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย”

งานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2563 “ก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย”


วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรีนอกจากนั้นจะได้พบนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย เช่น
– นวัตกรรมทางการเกษตรแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
– ตัวอย่างจากพื้นที่จริง โมเดลการจัดการวัชพืช โดยไม่ใช้สารเคมี
– การตรวจสารเคมีในเลือด
– ผลผลิตสินค้าจากภาคีเครือข่ายที่ปลอดภัยและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่ https://www.thaipan.org/goสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.029853838,email : info@thaipan.org หรือติดตามผ่าน FB Live เพจ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active