อนาคตของสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น เพื่อความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล

ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ชวนคิด ชวนคุยว่ากองทุนสื่อจะมีส่วนสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของวัยรุ่นได้อย่างไร ท่ามกลางวิกฤตการช่วงชิงความหมายของคำว่าพลเมืองตามค่านิยม 12 ประการ และความเป็นพลเมืองในโลกสากล

1. ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นานา วิภาพรรณ วงษ์สว่าง
ผู้ก่อตั้ง Thaiconsent.in.th นักออกแบบเกมและนักออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาสังคม
3. ครูโอ ปราศรัย เจตสันติ์
เครือข่าย Thai Civic Education
4. แซก ศุภวุฒิ แพร่แสงเอี่ยม
ประธานสภานักเรียนเทพศิรินทร์
5. เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้ร่วมจัด Focus Group เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลในเด็กและวัยรุ่น และผู้ผลิตสื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อรับลิงก์เสวนาสดทาง Zoom Webinar และส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นถึงวิทยากรได้ที่ https://forms.gle/6jqH9HuKeuvFZLKs6

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active