“คนใน” คิดอย่างไรกับปรากฏการณ์ “วนศาสตร์รุ่นใหม่”

ร่วมรับชมการพูดคุยหลากประเด็น ว่าด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่เพาะพันธุ์ “กล้า” เข้าสู่วงการป่าไม้ไทย

วนศาสตร์ กับ บุคลากรป่าไม้ไทย
วนศาสตร์ กับ นโยบายและทิศทางการจัดการป่าไม้ไทย
วนศาสตร์ กับ องค์ความรู้และอุดมการณ์
ปรากฏการณ์ “วนศาสตร์รุ่นใหม่”

พูดคุยโดย
ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ | อาจารย์ภาควิชาวนวัฒนวิทยาและรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.สุรินทร์ อ้นพรม|อดีตอาจารย์ภาควิชาการจัดการป่าไม้

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ทางเพจ GreenNews

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของวนศาสตร์รุ่นใหม่ : https://greennews.agency/?p=23414

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active