“วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ” จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด

กำหนดการ

งาน “วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ” จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด

จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม เวลา 10.00-11.00 น. 
ห้องประชุม Zoom Meeting ID: 899 4646 4697 ( https://us02web.zoom.us/j/89946464697 ) 
และ facebook.com/HITAPTHAILAND

กำหนดการ                       

10.00 – 10.10 น.               
นำเสนองานวิจัยประเมินวัคซีนโควิด-19
โดย รศ. ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย 
หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

10.10 – 10.30 น.               
ร่วมพูดคุยประเด็น “วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ”
จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด 
ดำเนินรายการโดย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้สื่อข่าว TPBS

หัวข้อพูดคุย

  • นโยบายการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยเป็นอย่างไร
    โดย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19
  • เข้าใจงานวิจัยวัคซีนโควิด-19 ให้มากขึ้น
    โดย รศ. ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และ ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ นักวิจัยอาวุโส โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน องค์การอนามัยโลก
  • เศรษฐกิจไทยหลังวัคซีนโควิด-19 จะเป็นอย่างไร โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 – 11.00 น.               
 เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทำการสัมภาษณ์   

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active