“เทศกาลข้าวใหม่”

ไม่ว่าในรอบปีการผลิตที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร เมื่อถึงช่วงฤดูเก็บ เกี่ยวก็คือ ช่วงเวลาแห่งความสุข เทศกาลของการเฉลิมฉลอง “ข้าวใหม่”

ในวิถีชาวนา หลังการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นจะมีการเฉลิมฉลองผลผลิตที่ได้มาจากฤดูกาลนั้น ๆ เพื่อน้อมคาราวะและขอบคุณ “แม่โพสพ” เทพแห่งข้าวที่เป็นผู้มีพระคุณต่อชาวนา ผ่านการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านและชุมชน เช่น การทำขวัญข้าว เชิญแม่โพสพขึ้นสู่ยุ้งฉาง การทำบุญคูณลาน งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นต้น และเฉลิมฉลองหลังจากทุ่มเททำงานในไร่นามา รวมถึงการทบทวนและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ รวมไปถึงการกินข้าวใหม่ร่วมกันหรือนำข้าวใหม่ตักบาตรถวายพระ นำข้าวใหม่ให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้กินก่อน

พิธีกรรมเหล่านี้ได้สืบทอดกันมายาวนาน เสมือนเป็นสิ่งเตือนใจชาวนาให้อ่อนน้อมต่อธรรมชาติที่เกื้อหนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นกุศโลบายในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การได้กินข้าวใหม่ที่มีความหอมละมุนเป็นสุนทรีย์ที่ธรรมชาติมอบให้ เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 2 เดือนเท่านั้น หากแต่ในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เบียดขับให้ชีวิต “ชาวนาและข้าว” เปลี่ยนแปลงไป งาน “เทศกาลข้าวใหม่” จึงเป็นพื้นที่กลางของการเฉลิมฉลองร่วมกันของชาวนาและผู้บริโภค การพบปะนำเสนอข้อมูลผ่านเรื่องเล่าของข้าว ผลผลิตข้าวและอาหารที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง

ชวนมาร่วมสืบสาน
🔹บุญข้าวใหม่
🔹สู่ขวัญแม่โพสพ
🔹เสวนา สานคน สานวัย สืบสานความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง
🔹ล้อมวงคุย กิน ข้าวใหม่กินกับอะไรจึงเข้ากัน กินกับอะไรอร่อยที่สุด
🔹Workshop อาหารจากข้าวพื้นบ้าน ขนมไทย เบเกอรี่ ขนมจีน น้ำสลัด ฯลฯ
🔹City Farm Market
🔹พร้อมจับจ่ายสินค้าในงาน แล้วจัดชุดของขัวญปีใหม่ ด้วยกระเช้าข้าวใหม่

พิเศษสุดๆ 📣📣ชวน ชม ดม กินข้าวใหม่ มากกว่า 30 สายพันธุ์จาก 4 ภาคของไทย พร้อมเลือกซื้อเลือกหาไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วย

จ่าติติ อย่างสูหลิ่งจ่า จ่าหนู่แนแน ซิล แผ่ มะตั๋น ก่ำดอย ช่อราตรี ขาวเกยชัย หอมเลื่องลือ นิลสวรรค์ หอมนครชัยศรี ทองระย้า ปกาอันปึล หอม หอมมะลิแดง หอมมะลินิล ไรซ์เบอรี่ เหนียวก่ำ เหนียวสันป่าตอง ภูเขาทอง สามเดือน ดอกขาม หอมหัวบอน ดอกข่า เมล็ดฝ้าย ช่อไม้ไผ่ ดอกไม้ กระดังงา ดอกพะยอม เล็บนก เล็บนกดำ สังข์หยด ฯลฯ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 – 17.00 น.
ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active