เสวนานักคิดนักดิจิทัลครั้งที่ 11 เปิดตัวโคแฟค “ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ”

เสวนานักคิดนักดิจิทัลครั้งที่ 11 เปิดตัวโคแฟค “ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ”Digital Thinkers Forum #11Why(Co)Facts matter in digital age? Walk the Cofact communities..Talk show – Politics of Fake news around the globe.

สนทนากับ Fact checker ยุคดิจิทัล ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ โดย

– คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล (ThaiPBS)

– คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ (ชัวร์ก่อนแชร์ อสมท)

– คุณจิคัลดีล เจะและ (Deen Vlog)

– คุณสุภิญญา กลางณรงค์ (Cofact) Supinya Klangnarong

ดำเนินรายการโดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จากช่อง เถื่อน Channel

พบกันวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ Space Connect ชั้น 3 Clazy Cafe (BTS สนามเป้า)

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น..ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: Cofact Thailand.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-BjLP9PFtbQ54mZxeoB2omkboUSprRuHgwCp8HvZKiptLA/viewform

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active