สอน #ประวัติศาสตร์ อย่างไร เมื่อ #คนรุ่นใหม่ #ตื่นตัว

เสวนาเรื่อง “สอน #ประวัติศาสตร์ อย่างไร เมื่อ #คนรุ่นใหม่ #ตื่นตัว”
โดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 13.30 น.)
สถานที่ ลิโด้ 1 สยามสแควร์ (Lido-Connect Hall 1 เข้าทาง Gate 3 ด้านหน้าซ้ายมือ)

<< ไม่มีค่าเข้างาน ไม่มี Live แต่จะมีบันทึกเพื่อทำวิดิโอประเด็นเด่น >>

วิทยากรร่วมเสวนาบนเวที
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง – นักประวัติศาสตร์การเมือง ผู้เขียน “ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรีย์”
รศ.ประภาภัทร นิยม – นักการศึกษาทางเลือก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
ปิยาพัชร สินทรัพย์ – นักเรียนประสบการณ์ ๒ ระบบ (นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นเล็ก)

ดำเนินการอภิปราย โดย ผศ.ดร.วรรณวิภา ศิริวัฒน์เวชกุล
อาจารย์สอนวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สนใจประวัติศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาล่วงหน้า https://forms.gle/EF6f4a4PUGtk89Y59
ติดต่อสอบถาม สุจารี 097-246-7672​

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active