เสวนาหลังชมภาพยนตร์เรื่อง “The Destruction of Memory “

ชวนผู้สนใจภาพยนตร์หาชมยาก ชมบันทึกการเสวนาหลังชมภาพยนตร์เรื่อง “The Destruction of Memory ”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563เวลา 15.00 น. รับชมทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

พูดคุยโดย

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/325

(ปิดลงทะเบียนวันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 12.00 น.)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active