วันชนเผ่าพื้นเมือง “ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที”

ขอเชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมือง “ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที” สะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชนเผ่าพื้นเมือง ที่ช่วยเหลือกันในยามวิกฤติที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายเต็มที่ ปีนี้จึงได้กระจายกันจัดเป็นรายภูมิภาค โดยมีสถานที่จัดงานหลัก 4 แห่ง ได้แก่

1. ภาคเหนือ จัดที่สมาคมอิมเปค จังหวัดเชียงใหม่

2. ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก จัดที่บ้านภูเหม็น จังหวัดอุทัยธานี

3. ภาคอีสาน ม.ราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร

4. ภาคใต้ จัดที่เขื่อนป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ท่านที่อยู่ใกล้สามารถไปร่วมงานได้ตามจุดที่สะดวก หรือจะติดตามความเคลื่อนไหวตลอดงานได้ที่ เพจ @IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

Author

Alternative Text
นักเขียน

The Active

กองบรรณาธิการ The Active