งานเสวนา “จุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็น”

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสตีพิมพ์หนังสือเรื่อง ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี โดย ณัฐพล ใจจริง ในหัวข้อ


“จุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็น”


ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น

ณ ห้อง ร. 103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active