Active Talk Podcast EP.153 |สังคมสูงวัย แก่ไปใครดูแล

สถานการณ์ผู้สูงอายุที่เป็นโจทย์ท้าทายในสังคมสูงวัยสมบูรณ์ แต่คุณภาพชีวิตกลับถดถอย

 ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้หลักของผู้สูงอายุมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะมีหลักประกันรายได้อื่นๆ ?

Active Talk Podcast EP.153 |สังคมสูงวัย แก่ไปใครดูแล ชวนคิดต่อ ในสถานการณ์ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่รอไม่ได้! กับ “นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท” |ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

🎧 ชวนคุยโดย   รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep153

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน