Active Talk Podcast EP.157 | เด็กออทิสติก อยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกบูลลี่

“เด็กออทิสติก”ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร รวมถึงทักษะการเข้าสังคม ทำให้โอกาสของคนกลุ่มนี้น้อยลง

จากกระแสของซีรีส์ The Glory ของเกาหลีใต้ และ #โอมภวัตออกมาพูดเถอะ” ได้ตอกย้ำ “การบูลลี่” ในโรงเรียน และทัศนคติ(ชาวเน็ต)ที่มองเด็กออทิสติกที่ต้องโดนแกล้งและไม่ควรเรียนร่วมกันเด็กคนอื่นๆ?

Active Talk Podcast EP.157 | เด็กออทิสติก อยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกบูลลี่ชวนทำความเข้าใจ “เด็กออทิสติก” ให้ช่วยเหลือตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้ กับ ชูศักดิ์ จันทยานนท์ |นายกสมาคมผู้ปกครองออทิซึม (ไทย) และ ฐิติพงษ์ ด้วงนคร |โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

🎧 ชวนคุยโดย   ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และ รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep157

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน